Zpracování osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Společnost Domus reality, s.r.o. se sídlem Janského 2368/95 , 150 00 Praha 5 , IČO: 630 86 646 , jako správce osobních údajů, Vás jako klienta a uživatele webových stránek www.domusreality .cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, které odpovídá obecnému nařízení o ochraně osobních údajů dle legislativy Evropské unie (GDPR).

Dále v textu se dozvíte zejména:


V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@domusreality.cz.

Zpracování osobních údajů dětí


Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů


Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, nebo pokud se stáváte naším klientem či obchodním partnerem, můžete být požádáni o poskytnutí určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:


Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Účel zpracování


Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění dokumentace nezbytné pro zprostředkování koupě, prodeje či pronájmu nemovitosti. Jedná se zejména o zprostředkovatelské smlouvy, rezervační smlouvy, nájemní smlouvy, kupní smlouvy, protokoly o prohlídce, náborové listy, předávací protokoly, či daňové doklady. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, dle našeho uvážení, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
Toto zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@sterlingreality.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup


Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jako správce. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být zpřístupněny:


Doba zpracování osobních údajů


Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů


Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@domusreality.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních (www.uoou.cz).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.05.2018.